Proiect DANTE

DANTE îşi propune să identifice şi să elimine barierele administrative pentru transportul pe Dunăre ca o iniţiativă comună a sectorului privat şi a autorităţilor publice naţionale responsabile pentru aceste bariere. Partenerii proiectului vor dezvolta bune practici şi linii directoare pentru o administrare eficientă a activităţilor de transport pe Dunăre,  în raport cu barierele identificate. Soluţiile propuse vor fi discutate cu autorităţile naţionale, precum şi cu cele transnaţionale. Această abordare va oferi soluţii rapide şi va facilita o armonizare amplă a procedurilor şi proceselor de-a lungul fluviului Dunărea. Un element cheie pentru implementarea reuşită a proiectului va fi dezvoltarea unui instrument transnaţional de raportare a barierelor transportului pe Dunăre pentru colectarea experienţelor utilizatorilor.

Proiectul DANTE este cofinanţat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDER, IPA) în cadrul programului transnaţional Dunărea şi se derulează pe o perioadă de 30 de luni (ianuarie 2017 – iunie 2019). Acesta va fi implementat de un consorţiu transnaţional format din 16 organizaţii cofinanţate şi 12 parteneri strategici asociaţi (autorităţi publice, companii de consultanţă, universităţi şi ONG-uri) din 10 ţări europene (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina). Proiectul are un buget total de 1.982.786,00 Euro, din care fondurile FEDR reprezintă 1.650.134,75 Euro şi fondurile IPA 35.233,35 Euro.

 

Mai multe informaţii privind acest proiect sunt disponibile pe  www.interreg-danube.eu/dante