1) CONSOLIDAREA STRUCTURALA A ASOCIATIEI PRIN
 

 • INITIEREA DISCUTIILOR CU ASOCIATIA OPERATORILOR PORTUARI MARITIMI IN VEDEREA CREERII UNEI FEDERATII NATIONALE, PENTRU CONSOLIDAREA POZITIEI DE LIDER PROFESIONAL INCONTESTABIL IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR NAVALE; 
 • REVIZUIREA CORESPUNZATOARE A STATUTULUI ATIT PENTRU CREAREA FEDERATIEI CIT SI PENTRU A CREA CADRUL NECESAR DE EFICIENTIZARE A ACTIVITATII ACESTEIA;
 • MARIREA NUMARULUI DE MEMBRI CU OBIECTIVUL FINAL DE A INCLUDE TOTI ARMATORII SI OPERATORII PORTUARI DIN ROMANIA;
 • SELECTAREA SI ANGAJAREA UNUI PERSONAL CALIFICAT, COMPETENT SI REPREZENTATIV, CARE SA DESERVEASCA ASOCIATIA;
 • STABILIREA UNUI BUGET CORESPUNZATOR OBIECTIVELOR PROPUSE SI IMPLICIT MODIFICAREA NIVELULUI COTIZATIEI DE MEMBRU PENTRU ACOPERIREA BUGETULUI NECESAR;
 • SPRIJINUL REAL SI IMPLICAREA ACTIVA A MEMBRILOR IN PROBLEMELE ASOCIATIEI;

2) CONSOLIDAREA PROFESIONALA A ASOCIATIEI PRIN
 

 • ELABORAREA POLITICII SI VIZIUNII ASOCIATIEI, IMPREUNA CU OBIECTIVELE ASOCIATE ACESTEI POLITICI SI INFORMAREA OPINIEI PUBLICE ASUPRA ACESTORA, PRIN TOATE MIJLOACELE PUBLICE/MASS MEDIA DISPONIBILE. ACEASTA POLITICA AR TREBUI SA CONSTITUIE PLATFORMA POLITICII NATIONALE A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR.
 • PROFESIONALIZAREA APARATULUI EXECUTIV SI A BIROURILOR DE LUCRU ALE ACESTUIA PRIN ATRAGEREA DE NOI ANGAJATI SI PERFECTIONAREA PROFESIONALA CONTINUUA A TUTUROR ANGAJATILOR ASOCIATIEI, INCLUSIV CREAREA UNUI DEPARTAMENT SPECIALIZAT PE FONDURI EUROPENE;
 • COLECTAREA TUTUROR INFORMATIILOR RELEVANTE, ATIT DE LA MEMBRII ASOCIATIEI CIT SI DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE SI CREAREA UNEI BAZE DE DATE CARE SA DEVINA PUNCT DE REFERINTA IN DOMENIUL DE ACTIVITATE;
 • CREAREA UNEI PAGINI DE WEB CARE SA INDEPLINEASCA FUNCTIILE DE POPULARIZARE SI INFORMARE A ASOCIATIEI, DE COLECTARE SI DISEMINARE INFORMATII RELEVANTE DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE, DE PROMOVARE A BUNELOR PRACTICI SI A OPORTUNITATILOR DE AFACERI;
 • PARTICIPAREA ASOCIATIEI LA ASOCIATII INTERNATIONALE DE PROFIL, SEMINARII PROFESIONALE, CONFERINTE, PRIN INTERMEDIUL CARORA SA SE PROMOVEZE ACTIVITATEA ASOCIATIEI SI A MEMBRILOR SI SA SE ATRAGA OPORTUNITATI DE COLABORARE INTERNATIONALE;
 • ELABORAREA UNOR STANDARDE DE OPERARE SI CONDUITA PROFESIONALA CARE SA DEVINA ETALON IN DOMENIUL DE ACTIVITATE;
 • ELABORAREA DE CURSURI PROFESIONALE IN DOMENIU CARE SA ASISTE PERSONALUL ANGAJAT AL MEMBRILOR IN A-SI PERFECTIONA CAPACITATEA PROFESIONALA;
 • IMPLICAREA IN PROIECTE DE NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL PRIN CARE SA SE URMAREASCA DOUA OBIECTIVE PRINCIPALE – POPULARIZAREA ASOCIATIEI SI ATRAGEREA DE INVESTITII/FONDURI PENTRU ASOCIATIE SAU MEMBRI;
 • EMITEREA UNOR BULETINE INFORMATIVE TRIMESTRIALE, CATRE TOTI MEMBRI, ASUPRA ASPECTELOR RELEVANTE DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE;
 • ORGANIZAREA DE INTALNIRI, CONFERINTE PROFESIONALE SI A UNUI EVENIMENT ANUAL MAJOR CARE SA DEVINA PUNCT DE ATRACTIE SI REFERINTA ATAT PENTRU MEMBRII ASOCIATIEI CAT SI PENTRU SOCIETATEA CIVILA IN GENERAL.